ESS-EUTE

A kutatás rövid neve


ESS - EUTE

A kutatás teljes neve

Európai Társadalomtudományi Elemzések – European Social Survey

A kutatás rövid leírása

A politikai értékekre és állampolgári attitűdökre vonatkozó nemzetközi adatfelvételi sorozat magyar stratégiai és minőségbiztosítási irányítása, továbbá az adatok politikatudományi feldolgozása.

A kutatás időtartama

2001-től folyamatos

Jellege

A PTI kiemelt, csoportos, nemzetközi projektje

Minőségbiztosítás

A kutatás a nemzetközi program vezetőinek a felügyelete alatt és OTKA-ellenőrzés alatt zajlik.

Projektvezető

Róbert Péter

Részt vevő kutatók

Antalóczy Tímea, Szabó Andrea

Honlap

www.esshu.hu, www.europeansocialsurvey.org

Kapcsolat

Róbert Péter (probert@mtapti.hu)

Intézményi partner

European Science Foundation, MTA TK Szociológiai Kutatóintézet

Külső támogató

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)

Leírás

Az ESS-EUTE európai szinten összehangolt társadalomtudományi projekt. Kétévente egy körülbelül egyórás terjedelmű kérdőívet vesznek fel 1500-2000 fős országos reprezentatív mintán. A projekt 2000-ben indult, a résztvevő országok száma 30 felett van, köztük a legtöbb uniós tagállam, de részt vesznek nem uniós országok is. A felvett közvélemény-kutatási, illetve statisztikai adatokat egységes formátumra hozva szabadon és ingyenesen elérhető formában publikálják minden érdeklődő számára.
Magyarország az eddig lezajlott öt adatfelvételben (2002, 2004, 2006, 2008, 2010) kivétel nélkül részt vett; a magyar adatok rendelkezésre állnak európai összehasonlító elemzések céljára. A kutatásokat az MTA PTI és SZKI intézetek konzorciuma végezte.