Gyakornoki pozíció (text mining)

Gyakornoki pozíció (text mining)

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szövegbányászati szakmai gyakorlatra BA, MA illetve PhD képzésben részt vevő hallgatók számára. A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a PTI mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is.

Program rövid leírása
A gyakornok feladata az Intézetben folyó „Text Mining of Political and Legal Texts (POLTEXT)” c. projekthez kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása. A kutatási feladatok során a gyakornok megismerkedik a társadalomtudományi szövegbányászat alapjaival és gyakorlati folyamataival. A 3 hónapra meghirdetett pozíció heti munkaideje 8 óra, melyet a kutatási igazgatóval való megállapodás szerinti beosztás
mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára. A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít ugyanakkor megfelelő munkavégzés esetén a tavaszi félévre kötött megbízási szerződés elképzelhető.

A gyakornokok feladatai
- adatbázis-fejlesztés;
- egyszerűbb szövegbányászati algoritmusok fejlesztése és futtatása (R, python);
- a kutatási adminisztráció támogatása.

Pályázati feltételek
A pályázat jelentkezési feltételei (a pályázathoz csatolandó):
- Legalább középszintű statisztikai és/vagy programozási ismeretek (leckekönyv-másolattal vagy mintamunkával igazolható)
- Önéletrajz (angol vagy magyar nyelven);
- Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolás (magyar vagy külföldi)

Jelentkezési határidő
A jelentkezés határideje: Folyamatos, a helyek betöltéséig
A pozíció betöltésének kezdete: 2017. november 6-tól

A jelentkezés módja, további információ
A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni a sebok.miklos@tk.mta.hu e-mail címre. Bővebb
információ: Sebők Miklós kutatásvezető (sebok.miklos@tk.mta.hu)