Gyakornoki felhívás

Gyakornoki felhívás

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Politikatudományi Intézet

 

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, illetve MA képzésben részt vevő hallgatók számára. A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a PTI mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is.

 

Program rövid leírása

A gyakornok feladata az Intézetben folyó „ The Political Economy of Central and Eastern Europe: Transition and Post-Crisis Perspectives (POLECON)” c. projekthez kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása.A kutatási témák: (1) a lakáspolitika és lakásfinanszírozás, (2) magánnyugdíj rendszer reformok, (3) a hitelminősítő intézetek hatásai, (4) monetáris politika és pénzügyi szabályozás. A 3 hónapra meghirdetett pozíció heti munkaideje 10 óra, melyet a kutatási igazgatóval való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Magas szintű angol tudás előny. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára. A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít.

A gyakornokok feladatai

  • angol/magyar nyelvű szakirodalom feldolgozása, összefoglalása;
  • kvalitatív/kvantitatív (angol nyelvű) szövegelemzési kutatási támogatás;
  • rövid esettanulmányok készítése
  • a kutatási adminisztráció támogatása

 

Pályázati feltételek

A pályázat jelentkezési feltételei (a pályázathoz csatolandó):

  • Legfeljebb egy oldalas magyar vagy angol nyelvű motivációs levél;
  • Önéletrajz (angol vagy magyar nyelven);
  • Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben.

Jelentkezési határidő

A jelentkezés határideje: 2017. október 20.

A pozíció betöltésének kezdete: 2017. október 26.

A jelentkezés módja

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni a makszin.kristin@tk.mta.hu e-mail címre. A pályázati anyagokat 1 db pdf fájlban kérjük beküldeni.