Vezetéskutató gyakornoki felhívás

Vezetéskutató gyakornoki felhívás

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA

 

A Magyar Tudományos Akadémia

Társadalomtudományi Kutatóközpont

Politikatudományi Intézete

pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA illetve MA képzésben részt vevő diákok számára.

 

A Politikai Vezetéskutató Gyakornoki Program keretében a pályázóknak lehetőségük lesz a Politikai vezetés kutatócsoport munkájában, mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is. A gyakornokok a kutatócsoport elméleti - (a vezetés és a demokrácia kapcsolata, a hatékony és morális vezetés ellentmondása, vezetéselméletek) és empirikus kutatásaiba (adott vezetők és vezetési szituációk elemzése) egyaránt bekapcsolódhatnak.

 

A gyakornokok feladatai:

  • angol/német/magyar nyelvű szakirodalom feldolgozása, összefoglalása;
  • kvalitatív/kvantitatív adatgyűjtés, adatelemzés;
  • rövid esettanulmányok készítése.

 

A gyakornokok amellett, hogy betekinthetnek a tudományos munka rejtelmeibe és bővíthetik tárgyi és elméleti ismereteiket, munkájuk során azon kompetenciákat, képességeket is fejleszthetik, amelyekre a szakma bármely területén szükségük lehet.

 

Az Intézet vállalja:

- Aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése), az adott téma kutatói felé személyes közvetítés.

- Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségek.

- Támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.

- A gyakorlat teljesítésének igazolása a program koordinátorának ellenjegyzése nyomán, az igazgató által.

 

A 4 hónapra (2017. október 10. – 2017. január 14.) meghirdetett pozíció heti munkaideje 10 óra, melyet, a program koordinátorával, Metz Rudolffal való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára. A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít.

 

Pályázati feltételek

 

A pályázat jelentkezési feltételei (a pályázathoz csatolandó):

- Legalább egy oldalas magyar nyelvű motivációs levél, amelyben kifejtésre kerül a hallgató kutatási érdeklődése. A motivációs levélben az egyéni motivációk mellett fogalmazzák meg, hogy számukra mit jelent a (politikai) vezetés.

- Önéletrajz (angol vagy magyar);

- Magabiztos angol és/vagy német nyelvtudás (nyelvvizsga)

- Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben;

 

Szakmai elvárás:

- Megbízhatóság, precizitás, határidők betartása

- Flexibilitás

- Érdeklődés a (politikai) vezetés iránt

 

Az elbírálásnál előny lehet, de nem feltétele a pozíció betöltésének:

- Előzetes politikaelméletet és vezetéskutatást érintő ismeretek

- Esettanulmányok készítésében és kvalitatív/kvantitatív módszerek használatában szerzett korábbi tapasztalat

 

Jelentkezési határidő:

A jelentkezés határideje: 2017. október 1., vasárnap

A szóbeli elbeszélgetés várható ideje 2017. október 5., csütörtök

A pozíció betöltésének kezdete: 2017. október 10., kedd

 

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni a program koordinátorához Metz Rudolfhoz a metz.rudolf@tk.mta.hu e-mail címre. Érdeklődni ugyancsak ezen az elérhetőségen lehet.

Az email tárgyában szerepeljen a „Gyakornoki Pályázat 2017/18 I.” jelszó.

A pályázati anyagokat 1 db pdf fájlban kérjük beküldeni.