Ígéretkutatás

A kutatás rövid neve


ÍGÉRETKUTATÁS

A kutatás teljes neve

Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014

A kutatás rövid leírása

A kutatási program fő célja annak megállapítása, hogy a magyarországi pártok (1) mennyiben tesznek világos, számon kérhető ígéreteket, (2) ezeket kormányra kerülve mennyire teljesítik, és (3) milyen tényezők befolyásolják a választási ígéretek egyértelműségét és végrehajtását. A program további ígéretkutatási projekteket is magában foglal.

A kutatás időtartama

2010-től várhatóan 2014-ig

Jellege

A PTI kiemelt, csoportos projektje

Projektvezető

Körösényi András

Kutatásvezető

Soós Gábor

Részt vevő kutatók 

Sebők Miklós, Gyulai Attila, Szűcs Zoltán Gábor, Horváth Péter, Pál Gábor, Bíró Nagy András, Oross Dániel, Brunczel Balázs

Külső kutatók

Dobos Gábor, Ondré Péter, Palatitz András, Nógrádi András

Honlap

 http://politologia.tk.mta.hu/valasztasi-igeretek-es-kormanyzati-teljesites-magyarorszagon

Kapcsolat

Soós Gábor (soos.gabor@tk.mta.hu)

Külső támogató

OTKA K 101401 (6.968 eFt)

Leírás

A Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2010 kutatási projekt  úttörő jellegű a magyar politikatudományban. Megvalósulásával új tudományos eredményeket várunk arról, hogy milyen a kapcsolat a pártok kampányígéretei és a tényleges kormánypolitika között, és – egy későbbi szakaszban – arról is, hogy a kormányok teljesítménye hogyan hat a szavazói viselkedésre. A kutatás eredményeképpen pontosabb képet remélünk a kormánypolitika kiszámíthatóságáról, a kormányzást végző politikai vezetők autonómiájáról, azaz arról, hogy tevékenységük mennyiben követi a választói akaratot és mennyire van kitéve a szavazópolgárok ellenőrzésének. E kérdések megválaszolása segít abban, hogy többet tudjunk meg a demokrácia, a mindenkori kormánypolitika és a közpolitika minőségéről.
A kutatási projekt jelenlegi célja annak megállapítása, hogy a magyarországi pártok (1) mennyiben tesznek világos, számon kérhető ígéreteket, (2) ezeket kormányra kerülve mennyire teljesítik, és (3) milyen tényezők befolyásolják a választási ígéretek egyértelműségét és végrehajtását.
A projekt nyílt, arra törekszik, hogy az ígéretekkel kapcsolatos egyéb kutatásokat is ösztönözzön.
Az ígéretkutatási projekt 2010 őszén indult, és jelenleg a 2002-es választási kampánnyal kapcsolatos próbakutatás szakaszában van.