Kormányzás és Közpolitika Osztály

A közpolitika, a policy science a politikatudomány elméletileg is fontos és gyakorlati szempontból is nagy jelentőségű területe, amely a politológiai ismereteken túl közigazgatási, szervezetelméleti, jogi és közgazdasági tudásra is épít. A Kormányzás és Közpolitika Osztály létrehozását az a belátás motiválta, hogy a hazai politikatudományon belül a policy-jellegű kutatások viszonylag kis súllyal vannak jelen. Márpedig a PTI-nek, mint a tudomány hazai vezető kutatóközpontjának, feladata és felelőssége, hogy a politológia hazai fejlődését elősegítse.
Az osztály legfontosabb feladata a magyar közpolitikai folyamat elemzése a policy science legújabb eredményeinek a fényében.
Az osztály kutatásai az alábbi főbb témák köré csoportosíthatók:

A kormányzati teljesítményt meghatározó tényezők elemzése, a teljesítmény mérésének problémái;
Participáció és governance a közpolitikában: a kormányzás új módjai;
A New Public Management és a közigazgatási reformok vizsgálata;
Területi egyenlőtlenségek és a regionális fejlődés kérdései;
A delegálás politikaelmélete és politikai gazdaságtana.