Békés Csaba

Békés  Csaba
CV letöltése Tudományos tanácsadó (MTA TK PTI)
  • Osztály: Kormányzás és Közpolitika Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: DSc.
  • E-mail: bekes.csaba@tk.mta.hu
  • Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 5307
  • Épület: T (Emelet, szobaszám: 2. 25.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

A hidegháború, az enyhülés, a kelet-nyugati viszony története, Magyarország és a nemzetközi politika 1945 után, a kelet-közép-európai országok szerepe a kelet-nyugati kapcsolatok alakításában, rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában, az európai integráció története

Kiemelt publikációk

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945–1991. Külügyi Szemle 2011/4.  95-127.

East Central Europe, 1953–1956. In Melvyn Leffler, Odd Arne Westad (eds.): The Cambridge History of the Cold War. 1. Cambridge: Cambridge University Press. 2010. 334-352.

Hungary and the Prague Spring. In Guenter Bischof (ed.): The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia, 1968. Center Austria, University of New Orleans. 2010. 371-395.

Magyarország, a szovjet blokk, a német kérdés és az európai biztonság, 1967–1975. In Rainer M. János, Germuska Pál (szerk.): Évkönyv 2009. Budapest:1956-os Intézet. 2009. 315–352.

The Warsaw Pact and the Helsinki Process, 1965–1970. In Wilfried Loth, Georges-Henri Soutou (eds.): The Making of Détente: Eastern and Western Europe in the Cold War, 1965-75. London, New York: Routledge. 2008. 201-220.

Szuperhatalmi politika a hidegháborúban, 1945-1962. Magyar Tudomány, 2008/1. 292-300.

Why was there no “Second Cold War” in Europe? Hungary and the East–West Crisis following the Soviet Invasion of Afghanistan. In Mary Ann Heiss, S. Victor Papacosma (eds.): NATO and the Warsaw Pact. Intrabloc conflicts. Kent, Oh: The Kent State University Press. 2008. 219-232.

The Warsaw Pact, the German Question and the Making of the CSCE Process, 1961–1970. In Gottfried Niedhart, Oliver Bange (eds.): The CSCE 1975 and the Transformation of Europe. New York: Berghahn Books. 2008. 113-128.

Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban (szerk.) Budapest: Gondolat – 1956-os Intézet. 2007. 404 p.

Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában  (második, bővített, átdolgozott kiadás) Budapest:1956-os Intézet. 2006. 391. p.