Bíró-Nagy András

Bíró-Nagy  András
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK PTI)
Kutatási területek

európai integráció, Európai Parlament, a magyar közpolitika európaizációja, parlamenti viselkedés, populizmus és radikalizmus

Kiemelt publikációk

Bíró-Nagy András (2016, forthcoming): Central European MEPs and their roles. Behavioral strategies in the European Parliament. In: World Political Science, 12(1)

Bíró-Nagy András (2016): Közép-európai EP-képviselők karrierútjai. Politikai tapasztalat és karrierambíciók az Európai Parlamentben. In: Politikatudományi Szemle, 25(1), pp. 101-120.

Bíró-Nagy András (2015): Közép-európai EP-képviselők és szerepeik. Viselkedési stratégiák az Európai Parlamentben. In: Politikatudományi Szemle, 24(2), pp. 91-119.

Bíró-Nagy András (2014): Baloldali fiatalok 2013. A balközép olvasztótégely és a fogyatkozó established baloldal. In: Szabó Andrea (szerk.): Racionálisan lázadó hallgatók II.: Apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. Belvedere Meridionale; MTA TK PTI: Szeged; Budapest, pp. 199-211.

Bíró-Nagy András – Boros Tamás – Vasali Zoltán:  More radical than the radicals. The Jobbik party in international comparison. In Melzer, R. – Serafin, S (eds.).: Right-wing Extremism in Europe. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung. 2013. 229-253.
 
Bíró-Nagy András – Róna Dániel: Rational Radicalism. Jobbik's Road to the Hungarian Parliament. In Meseznikov, G. – Gyárfásova, O. – Bútorová, O. (eds..): Alternative Politics? The Rise of New Political Parties in Central Europe. Bratislava: Institute for Political Affairs. 2013. 149-184.

Bíró-Nagy András: Az új pártrendszer térképe. Programok, pártelitek és szavazótáborok a 2010-es választások után. In Magyarország Politikai Évkönyve 2010-ről. Budapest: DKMKA. 2011.

Projektek

A magyar közpolitika folyamata (MTA TK PTI)