Boda Zsolt

Boda Zsolt
CV letöltése

Intézetigazgató

Tudományos tanácsadó (MTA TK PTI)
  • Osztály: Kormányzás és Közpolitika Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: boda.zsolt@tk.mta.hu
  • Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 5255
  • Épület: PTI (Emelet, szobaszám: II.22.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Közpolitika, governance

Kiemelt publikációk

Boda Zsolt: Legitimitás, bizalom, együttműködés. Kollektív cselekevés a politikában. Budapest: Argumentum. 2013

Boda Zsolt: Some notes on fairness, trust and good governance. In Iustum Aequum Salutare 2013/2. 9-19.

Boda Zsolt: Politikai vezetés és kollektív cselekvés. In Politikatudományi Szemle 2013/2. 73-89.

Boda Zsolt: Homo Politicus - Towards a Theory of Political Action and Motivation. In World Political Science Review 2013/1. 71-96.

Boda Zsolt – Körösényi András (szerk.): Van irány? Trendek a magyar politikában. Budapest: MTA PTI - Új Mandátum. 2012.

Boda Zsolt: Homo politicus, avagy egy politikai cselekvés és motivációlemélet vázlata. In Politikatudományi Szemle 2012/4. 53-79.

Boda Zsolt – Medve-Bálint Gergő: Intézményi bizalom Európa régi és új demokráciáiban. In Politikatudományi Szemle 2012/2. 27-53.

Fekete László – Boda Zsolt: Knowledge, sustainability and corporate strategies in the European energy sector. In International Journal of Environmental Studies 2012/2. 360-377.

Boda Zsolt – Szabó Gabriella: The media and attitudes towards crime and the justice system: a qualitative approach. In European Journal of Criminology 2011/4. 329-342.

Boda Zsolt: Institutional trust, fairness and leadership – the right way to effectiveness. In O. Jakobsen – L.J.T. Pedersen (eds.): Responsibility, Deep Ecology and the Self: Festschrift in Honor of Knut J. Ims. Oslo: Forlag 1. 201. 49-64.

Scheiring Gábor – Boda Zsolt (szerk.): Globalizáció és fejlődés: kritikai fejlődéstanulmányok szöveggyűjtemény. Budapest: Védegylet - Új Mandátum Kiadó. 2011.

Projektek

New crimes and trust-based policy - FIDUCIA (EU FP7 collaborative project, 2012-2015)

Intézményi bizalom és a közpolitika eredményessége Magyarországon

A közpolitika dinamikája Magyarországon