Körösényi András

Körösényi  András
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos tanácsadó (MTA TK PTI)
  • Osztály: Demokrácia- és Politikaelméleti Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, CSc
  • E-mail: korosenyi.andras@tk.mta.hu
  • Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 5241
  • Épület: PTI (Emelet, szobaszám: II. 13.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Politikaelmélet, demokráciaelméletek;
Kormányzati rendszer és politikai intézmények Magyarországon

Kiemelt publikációk

A politikai polarizáció és következményei a demokratikus elszámoltathatóságra. In Boda Zsolt - Körösényi András (szerk.): Van irány? Trendek a magyar politikában. Budapest. MTA TK PTI - ÚMK. 2012. 284-309.

Toward Leader Democracy (co-author: Jan Pakulski). London, New York, Delhi: Anthem Press. 2012. 1-181.
 
Monopolistic Competition, Auction and Authorization. A Schumpeterian View of Leadership and the Political Market. Historical Social Research / Historische Sozialforschung  2012/1. 57-72.

Stuck in Escher’s staircase: Leadership, manipulation and democracy, Österreichische Zeitschrift für Politi kwissenschaft (ÖZP) 2010/3. 289–302.  http://www.oezp.at/pdfs/2010-3-3-Korosenyi.pdf

Beyond the Happy Democratic Elitism Consensus.In Heinrich Best and John Higley (eds.): Democratic Elitism Reconsidered. Leiden and Boston: Brill Publishers. 2010. 43-61.

Das politische System Ungarns (társszerző: G.Fodor Gábor és Jürgen Dieringer). In Wolfgang Ismayr (szerk.): Die politische Systeme Osteuropas 3. Opladen: Leske+Budrich. 2010. 357-418.