Medve–Bálint Gergő

Medve–Bálint  Gergő
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)
Kutatási területek

Közép-és Kelet-Európa politikai gazdaságtana, európai integráció, transznacionalizáció és európaizáció, regionális fejlődés és területi egyenlőtlenségek, határon átnyúló helyi együttműködések, az intézményi bizalom mintázatai Közép-Európában

Kiemelt publikációk

“How Perceptions and Personal Contact Matter: The Individual-level Determinants of Trust in Police in Hungary” (2015), Policing and Society, online first. (tarsszerzo: Zsolt Boda) doi: 10.1080/10439463.2015.1053479

Medve-Bálint, G. 2014. “The Role of the EU in Shaping FDI Flows to East Central Europe.” Journal of Common Market Studies 52(1): 35-51. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12077/pdf

Medve-Bálint, G. – Boda, Zs. 2014. “The Poorer You Are, the More You Trust? The Effect of Inequality and Income on Institutional Trust in East-Central Europe.” Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50(3): 419–53.  http://sreview.soc.cas.cz/uploads/cf81fcba12cca521ad1465288a51417882cc3d0b_14-3-05Boda17.indd.pdf

Medve-Bálint, G. 2013. Incentives and Obstacles to Cross-Border Cooperation in Post-Communist Central Europe. In N. Bellini & U. Hilpert (eds.): Europe’s Changing Geography. The Impact of Inter-Regional Networks. London and New York: Routledge. 145–170.

Medve-Bálint, G., & Svensson, S. 2013. Diversity and Development: Policy Entrepreneurship of Euroregional Initiatives in Central and Eastern Europe. Journal of Borderlands Studies 28(1). 15–31.

Medve-Bálint, G. – Svensson, S. 2012. Explaining Coverage: Why do Local Governments join (or not join) Euroregions? In D. Andersen – M. Klatt – M. Sandberg (eds.): The Border Multiple: The Practicing of Borders between Public Policy and Everyday Life in Europe. Farnham: Ashgate Publishing Ltd. 219–243.
 
Boda, Z. – Medve-Bálint, G. 2012. Intézményi bizalom a régi és az új demokráciákban. Politikatudományi Szemle 2012/2. 27–54.
 
Medve-Bálint, G. – Svensson, S. 2012. A helyi önkormányzatok eurorégiókban való részvétele Közép-Európában. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek 2012/1.19–32.
 
Medve-Bálint, G. 2011. Towards a New One-Party System? Hungary 20 Years After the Change of Regime. In G. Mesežnikov – O. Gyárfásova (eds.): Visegrad Elections 2010: Domestic Impact and European Consequences. Bratislava: Institute of Public Affairs. 33–58.
 
Medve-Bálint, G. 2010. Explaining Uneven Regional Development in Post-Socialist Central Europe: the Link between Governmental Policies, Foreign Investments and EU Structural Funds. In M. Radvansky – M. W. Tiruneh (eds.): Regional Disparities in Central and Eastern  Europe. Theoretical Models and Empirical Analysis. Bratislava: Institute of Economic Research, Slovak Academy of Sciences. 79–97.
 
Medve-Bálint, G. 2010. Return to Europe. Reflections after 20 Years of Democratic Renewal. Research Report on Hungary. Budapest: Center for Policy Studies, Central European University.

Projektek

2012 - 2015: New European Crimes and Trust-Based Policy (FIDUCIA)

2012 - 2015: Intézményi bizalom és a közpolitika eredményessége Magyarországon

2006-2013: A rendszerváltás utáni regionális fejlődés és területi egyenlőtlenségek politikai gazdaságtana a visegrádi országokban (doktori disszertáció)