Pap Milán

Pap Milán
CV letöltése Külső kutató (MTA TK PTI)
  • Osztály: Demokrácia- és Politikaelméleti Osztály
  • E-mail: pap.milan@tk.mta.hu
  • Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 266
Kutatási területek

politikaelmélet (politikai realizmus, a liberalizmus kritikái)

politikaelmélet története (kormányzás)

magyar politikai gondolkodás története
 

Kiemelt publikációk

A vállalat dolgozója – a társadalom vállalata.Vállalati dolgozó és vállalati közösség a hetvenes évek tudományos ideológiájában, Korall (megjelenés előtt)

 

Red Europe on the Yellow Border: Inventing the Nations of Eastern Europe in National Geographic Magazine 1970-1990 (with Ágoston Nagy), in: Society and Nation in Transnational Processes in Europe. Ed.: Ralph Schattkowsky and Miloš Řezník. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2015. 241-256.

 

A népitől a szocialista demokráciáig. A korai Kádár-korszak demokráciafogalma a pártfolyóiratok tükrében, Múltunk, 60 (2015): 1., 202-226.

 

„A nép és a szülőföld igaz szeretete”. A szocialista hazafiság fogalma a Kádár-rendszerben, Politikatudományi Szemle, 22 (2013): 1., 68-87.

 

A politika konceptualista eszmetörténete (Nagy Ágostonnal), BUKSZ, 23 (2011): 4., 352-359. 

 

A közjó nyomában. Michael Sandel politikai filozófiája.  Századvég, 14 (2009): 51., 113-141.

Projektek

A realizmus paradoxonjai (OTKA)

Prerogatíva és alkotmányos rend a politkaelmélet történetében