Szabó Gabriella

Szabó Gabriella
CV letöltése

Intézeti tudományos titkár

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)
Kutatási területek

Politikai kommunikáció, politika és közösség, európai nyilvánosság, médiakutatások

Kiemelt publikációk

Agnieszka Stepinska, Gabriella Szabó: Continuities and discontinuities: changing patterns in journalism and media in Central and Eastern Europe

SRODKOWOEUROPEJSKIJE STUDIA POLITICZNE = CENTRAL EUROPEAN POLITICAL STUDIES 2016:(2) pp. 5-13. (2016)

Szabó Gabriella, Bene Márton: Interaction Networks of the Hungarian Media

In: Sai Felicia Krishna-Hensel (szerk.) Media in Process.: Transformation and Democratic Transition. London: Routledge, 2016. pp. 119-140. (Global Interdisciplinary Studies)

Szabó Gabriella: Politikai kommunikáció és közösség

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 25:(1) pp. 29-47. (2016)

Zsolt Boda, Gabriella Szabó, A Bartha, Gergő Medve-Bálint, Zsuzsa Vidra Politically driven. Mapping political and media discourses of penal populism – the Hungarian case EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 2015: Paper online first. (2015)

Kiss Balázs, Szabó Gabriella: Crowding and Feeling Political Communities: Successful and Failed Mass Demonstrations in Hungary 2014 (Kiss Balázzsal közösen ). In: Torres Eduardo Cintra, Mateus Samuel (szerk.): From Multitude to Crowds: Collective Action and the Media. 23 p. Frankfurt am Main; Peter Lang International Academic Publishers, 2015. pp. 223-246.

 

Projektek

OTKA – Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015 (Kutatásvezető:  Kiss Balázs)

RADAR - Mapping the radical right populism and their discourses in public spheres: the case of Romania and Hungary (MTA TK Inkubátor)