Trendek a magyar politikában – 2 A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák

Trendek a magyar politikában – 2 A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák

Előszó (BODA ZSOLT – SZABÓ ANDREA) 7

I. RÉSZ

Politikai rendszer

GYULAI ATTILA: Magyarország a szürke zónában? A magyar politikai rendszer hosszú hibridizációja 15

TÓTH CSABA: Választási rendszer és választások 2014-ben 43

DOBOS GÁBOR – PAPP ZSÓFIA: Változó intézmény, változó szerepek: a magyar önkormányzati rendszer átalakulása a polgármesterek szemüvegén keresztül 61

II. RÉSZ

Pártok és politikusok

BALÁZS ZOLTÁN – HAJDÚ ANDRÁS: A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség a magyar politikában 83

ILLÉS GÁBOR – KÖRÖSÉNYI ANDRÁS – METZ RUDOLF: Orbán Viktor mint rekonstruktív vezető 110

LAKNER ZOLTÁN: Megújuló válság. Az MSZP alkalmazkodási kísérlete 2010 után 143

RÓNA DÁNIEL – MOLNÁR CSABA: Radikális változás? – A Jobbik néppártosodása 168

6 Tartalom

III. RÉSZ

Részvétel és mozgósítás

RÓBERT PÉTER – SZABÓ ANDREA: „Magad uram, mert szolgád alig van!” A politikai részvétel tendenciái Magyarországon 199

MIKECZ DÁNIEL – BÖCSKEI BALÁZS: Túl az univerzalitáson: az aktivizmus új mintái Magyarországon 228

BODA ZSOLT – SZABÓ ANDREA: Mobilizáció és demobilizáció – tanulságok a menekültkvóta-népszavazás kapcsán 249

IV. RÉSZ

Kormányzás és közpolitika

SEBŐK MIKLÓS – KUBIK BÁLINT – MOLNÁR CSABA: A törvények formális minősége – egy empirikus vázlat 285

BARTHA ATTILA: Makrogazdasági stabilizáció másképp – a gazdaságpolitika populista fordulata 311

HAJDU MIKLÓS – TÓTH ISTVÁN JÁNOS: Haveri kapitalizmus Magyarországon a kommunikációs szolgáltatások piacán 344

Letölthető IDE kattintva