Bővebben

A kutatás időtartama: 2013-2015

A kutatás jellege: Könyvprojekt, ahol minden fejezet a szerző saját kutatásain alapul.

Minőségbiztosítás: A könyv szinopszist 2013 nyarán a szerzők megvitatták. Az első szövegváltozatokat 2014-2015 fordulóján szakmai workshop keretében kerülnek megvitatásra (opponens, stb.).

Projektvezető: Körösényi András (korosenyi.andras@tk.mta.hu)

Részt vevő kutatók: Gyulai Attila, Kristóf Luca, Kiss Balázs, Körösényi András,  Pócza Kálmán, Soós Gábor, Szabó Andrea, Szűcs Zoltán Gábor, Szabó Gabriella

Külső kutatók: Arató Krisztina, Mándi Tibor, Hajdú András, Pesti Sándor, Kákai László, Tóth Csaba, Török Gábor, Szántó Zoltán

Leírás:

A kötet  tartalomjegyzéke

 1. Mándi Tibor: Politikai gondolkodás
 2. Körösényi András – Hajdú András – Ondré Péter: Politikai vezetők: kormányfői karrier és teljesítmény
 3. Kristóf Luca: A politikai elit
 4. Körösényi András: Alkotmányozás és Alaptörvény
 5. Pesti Sándor – Farkas Anikó – Franczel Richárd: A kormány működési és szervezeti rendje (1990–2014)
 6. Gyulai Attila: Az Országgyűlés
 7. Pócza Kálmán: Az Alkotmánybíróság
 8. Nábelek Fruzsina – Török Gábor: Az államfő
 9. Kákai László: Helyi és területi önkormányzatok, helyi politika
 10. Tóth Csaba: Választási rendszer
 11. Horváth Attila – Soós Gábor: Pártok és pártrendszer
 12. Szabó Andrea: A választók
 13. Arató Krisztina – Mikecz Dániel: Civil társadalom, szociális partnerek, társadalmi mozgalmak
 14. Kiss Balázs – Szabó Gabriella: Politikai kommunikáció
 15. Szűcs Zoltán Gábor: A magyar politikai gondolkodás nemzetközi horizontja
 16. Arató Krisztina – Koller Boglárka: Magyarország és az Európai Unió
 17. Körösényi András: A magyar demokrácia három szakasza és az Orbán-rezsim