Egyetemista kutatások

Egyetemista kutatások

Az MTA TK PTI Politikai Viselkedés Osztály, valamint a BCE TK Politikatudományi Tanszék kutatóiból álló kutatócsoport 2011 óta készít a magyar nappali tagozatos egyetemisták és főiskolások politikai érdeklődéséről, gondolkodásmódjáról, aktivitásáról és politikai profiljáról empirikus társadalomtudományi kutatásokat. 2015 tavaszáig 3 hullám készült el. Az OTKA PD alap, az MTA TK, a BCE TK, valamint más külső forrásokból finanszírozott kutatások plasztikusan mutattak rá, hogy Magyarországon nagyon korán, a fiatalok húszas éveinek elején kialakulnak az alapvető politikai törésvonalak. Az ideológiai táborok közötti átjárás szinte lehetetlen látszik. A kutatási eredmények bizonyították a Critical Mass, a Kuruc.info és a Tusványos nemzedék születését, és azt is először jelezték Magyarországon, hogy a fiatalok között érdemben rendeződtek át a politikai preferenciák.

A Szabó Andrea által vezetett első kutatási hullámra 2011. december és 2012. február között került sor. Második kutatási etap adatfelvétele 2013 tavaszán készült el. A kutatások eredményeiből nemcsak a tudomány számára értelmezhető publikációk születtek, hanem a széles közvélemény igényeit kielégítő gyorsjelentések is.

2014-ben az országgyűlési, EP valamint önkormányzati választások okán nem készült adatfelvétel. 2015-ben viszont elkészült a harmadik, a jelenlegi tervek alapján, utolsó hullám. 

Magyarországon, egy társadalmi réteg három hullámon keresztül, azonos módszertannal történő vizsgálatára kevés példa akadt, ezért is unikális kutatócsoportunk tevékenysége. 

A 2015-ös hullám módszertanilag megújult, és a korábbi, elsősorban online és kiegészítő személyes megkérdezés helyett, a személyes megkeresésre került a hangsúlyt. A minta 800 fős face to face metodológiával készült, a kérdőív kb. 20 perc időtartamú volt. A kérdőív fő hangsúlya 2015-ben az egyetemisták és főiskolások kivándorlása és a politikai szocializációja volt, állandó modulként pedig a közéleti-társadalmi részvételt és aktivitást vizsgáltuk. A kutatássorozat jelentőségét mutatja, hogy eredményeire alapozva két doktori disszertáció (Róna Dániel, BCE; Oross Dániel, MTA TK PTI), és több tudományos publikáció született.

A kutatócsoport jelenlegi tagjai: Szabó Andrea, Oross Dániel, Kovács Tamás az MTA TK PTI-ből és Róna Dániel (BCE TK). Alapító tag még Keil András. 

Angol nyelvű publikációk:

Andrea Szabó (ed): Exit, Voice, Loyalty and Neglect – political attitudes of Hungarian university and college students Prague: Heinrich Böll Stiftung, 2015. 115 p.

Andrea Szabó (ed): Political Orientations, Values and Activities of Hungarian University and College Students. (2013) Prague: Heinrich Böll Stiftung, 82 p.

 

Magyar nyelvű publikációk:

a.) tanulmánykötetek:

Szabó Andrea (szerk.): Racionálisan lázadó hallgatók II.: Apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. (2014) Szeged; Budapest: Belvedere Meridionale; MTA TK PTI, 278 p.

Szabó Andrea (szerk.): Racionálisan lázadó hallgatók 2012: Apátia – Radikalizmus – Posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében I. (2012) Szeged: Belvedere Meridionale, 240 p.

b.) jelentések:

Szabó Andrea: Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon, 2015 (2015) Budapest: Belvedere Meridionale, 2015. 83 p.

Szabó Andrea: Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon: Gyorsjelentés (2. hullám) (2013) Budapest: Idresearch Kft. – Publikon Kiadó, 40 p.

c.) folyóirat cikkek:

Szabó Andrea – Oross Dániel: A múlt jelene – a Kádár-korszak megítélése a fiatalok körében (2013) METSZETEK – TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2:(2-3) pp. 97–116.