ESS-EUTE

A kutatás rövid neve

ESS - EUTE

A kutatás teljes neve

Európai Társadalomtudományi Elemzések – European Social Survey

A kutatás rövid leírása

A politikai értékekre és állampolgári attitűdökre vonatkozó nemzetközi adatfelvételi sorozat magyar stratégiai és minőségbiztosítási irányítása, továbbá az adatok politikatudományi feldolgozása.

A kutatás időtartama

2001-től folyamatos

Jellege

A PTI kiemelt, csoportos, nemzetközi projektje

Minőségbiztosítás

A kutatás a nemzetközi program vezetőinek a felügyelete alatt és OTKA-ellenőrzés alatt zajlik.

Projektvezető

Messing Vera

Részt vevő kutatók

Patkós Veronika, Szabó Andrea, Oross Dániel

Honlap

www.esshu.hu, www.europeansocialsurvey.org

Kapcsolat

Patkós Veronika (patkos.veronika@tk.mta.hu)

Intézményi partner

European Science Foundation, MTA TK Szociológiai Kutatóintézet

Külső támogató

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)

Leírás

A European Social Survey (ESS) európai szinten összehangolt társadalomtudományi projekt. A projekt 2000-ben indult, a résztvevő országok száma 30 felett van, köztük a legtöbb uniós tagállam, de részt vesznek nem uniós országok is. Az adatbázis a nyilvánosan hozzáférhető, reprezentatív, egyéni szintű európai adatokat tartalmazó adatbázisok közül az egyik legtágabb kérdés-spektrumú, leginkább felhasználóbarát, és így talán a legszélesebb körben kutatott. A lekérdezések 2001 óta zajlanak kétévente, ezek keretében körülbelül egyórás terjedelmű kérdőívet vesznek fel 1500-2000 fős országos reprezentatív mintán. Magyarország mind a nyolc eddigi adatfelvételben részt vett, a hazai társadalmi változások így különösen jól vizsgálhatóak az ESS adatain.A kutatás az Európai Bizottság és a résztvevő országok közös finanszírozásával valósul meg. Az ESS kutatás adatfelvételének, koordinációjának és kiegészítő kutatásainak költségeit Magyarországon jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia biztosítja.