Pályázat felhívás!

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére az MTA TK Politikatudományi Intézetben.

Kutatási téma: civil társadalom és a demokratikus intézmények minősége

A modern politikai rendszerekről folytatott viták központi témája a demokrácia és a civil társadalom változó kapcsolata. A viták egyik leggyakoribb állítása szerint a demokratikus intézmények minősége azok civil társadalmi beágyazottságától függ, és ennek a beágyazottságnak a gyengülése a demokrácia kiüresedésével jár együtt. Ugyanakkor ez az állítás számos olyan előfeltevéssel él, amelyek tisztázása további kutatások alapjául szolgálhat. Egy erős civil társadalom feltétlenül a demokrácia támasza, vagy létezhet antidemokratikus civil társadalom? A civil társadalom mely szereplői kulcsfontosságúak a demokrácia szempontjából: a hagyományos érdekképviseletek, a társadalmi mozgalmak, a professzionális civil szervezetek vagy éppen a politikai pártok? Milyen különbségek figyelhetők meg a demokrácia és a civil társadalom kapcsolatában különböző demokráciatípusok és országok szerint, különös tekintettel Magyarországra és a kelet-közép európai régióra? A témában olyan új kutatásokra van szükség, amelyek az alapfogalmak tisztázására és a fenti kérdések empirikus, összehasonlító elemzésére épülnek, valamint kapcsolódnak a demokratikus rezsimek jövője körüli vitákhoz.

További információk: ITT