Fiatal kutatói álláspályázat

Fiatal kutatói álláspályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet fiatal kutató közalkalmazotti munkakör betöltésére az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetébe

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatkör

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében, a Kormányzás és Közpolitika Osztályon kutatásvezető irányításával;

 • a kutatáshoz kapcsolódó segédmunkatársi, kutatói, szervezési és menedzsment feladatok végzése,
 • részvétel a tudományos osztály, az Intézet és a Kutatóközpont egyéb tevékenységeiben,
 • részvétel tudományos publikációk elkészítésében.

 

Kutatási téma: A fiatal kutató részt vesz az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Computational Social Science témacsoport munkájának keretében folyó szövegbányászati kutatások módszertani megalapozásában valamint a nagyméretű szöveges adatbázisok létrehozásában és elemzésében. A foglalkoztatásnak keretet adó POLTEXT projekt (qta.tk.mta.hu) a társadalomtudomány területére alkalmazza egy új és gyorsan fejlődő tudományág, a Big Data-ra épülő szövegbányászat módszereit. A kutatás során ilyen Big Data jellegű adatbázisok mesterséges intelligenciára épülő elemzésének segítségével több, a szakirodalomban tárgyalt kutatási kérdést vizsgálunk a jogalkotás minősége, a törvényhozó- és a végrehajtó hatalom közpolitikai álláspontjainak dinamikája, valamint a közpolitikai alrendszerek stabilitásának problémája kapcsán. A projekt e szűken vett kutatási kérdésének vizsgálatán túl a tágabb társadalomtudományi közösség számára új, nagyméretű szöveges és numerikus adatbázisokat hoz létre (így többek között egy hosszú idősoros, közpolitikai kódokkal és más szövegbányászati úton előállított változókkal kiegészített törvényhozási- és rendeleti adatbázist), illetve hozzájárul a számítógépes társadalomtudományi módszerek hazai bemutatásához és fejlesztéséhez. 

Pályázati feltételek:                      

 • egyetemi végzettség
 • társadalomtudományi vagy műszaki-informatikai végzettség; 
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte

 

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

Előnyt élveznek:

 • Politikatudományi végzettséggel vagy kutatói tapasztalattal rendelkezők;
 • Alkalmazott statisztikai végzettséggel, gyakorlattal, illetve kutatási tapasztalattal rendelkezők;
 • Programozási tapasztalattal rendelkezők;
 • Az R és/vagy a python környezet ismeretével rendelkezők;

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy 2-3 oldalas kutatási tervet, amelynek tartalmaznia kell a kutatás rövid összefoglalóját, a célokat, a tervezett publikációkat
 • A pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
 • A pályázó legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációja vagy tudományos dolgozata (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példányát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát.
 • Beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról)

 

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

Amit ajánlunk:

 • mentorálás
 • professzionális munkakörülmények és infrastruktúra
 • módszertani képzéseken való részvétel lehetősége
 • részvétel szakmai workshopokon
 • fejlődést segítő, inspiratív közeg

 

Bővebb információ a fiatal kutatókról a TK-ban: https://tk.mta.hu/fiatal-kutatok

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet.

1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

A pályázat beérkezésének határideje:

2018. augusztus 21.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni a pti@tk.mta.hu, illetve a textmining@tk.mta.hu e-mail címekre. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató PTI/2018. 

A pályázat elbírálásnak határideje:

2018. szeptember 4.

A pályázat elbírálásnak módja

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést.

A szóbeli beszélgetés időpontja: 2018. augusztus 30.

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók, indokolt esetben kiegészítő juttatás adható.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata rendelkezik, amely letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2018-elnoeki_hatarozat-FIKU.pdf linkről.      

A munkakör 2018. október 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 2 évre szól, amely teljesítménytől függően az MTA elnökének 2/2018. számú határozata alapján további 2 évre meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: 

Sebők Miklós tudományos osztályvezető, a sebok.miklos@tk.mta.hu címen.