Felhívás szakmai gyakorlatra a JUDICON kutatási projektbe

Felhívás szakmai gyakorlatra a JUDICON kutatási projektbe

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA illetve MA képzésben részt vevő diákok számára. A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a MTA TK PTI mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is. A kiválasztásnál meghatározó az Intézet profilja iránti fogékonyság.

A gyakornokok A törvényhozás alkotmánybírósági korlátjai (Judicial Constraints on Legislations in Central Europe, JUDICON) című nemzetközi kutatási projekthez kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendőket látnak el. A kutatási projekt az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság közötti erőviszonyokat, az alkotmánybírók politikai pozícióját, valamint a parlamenti szavazásokat vizsgája. Bővebb információ a projektről: http://judicon.tk.mta.hu/en.

A gyakornok feladata - szoros együttműködésben az Intézet kutatóival – részvétel a JUDICON projekt adatbázisának építésében, egyebek mellett alkotmánybírósági határozatok törvényhozási aktusokkal való összekötése és parlamenti szavazások gyűjtése, illetve az adatok elemzése lesz.

A 3 hónapra (2018. szeptember 20. – 2018. december 20.) meghirdetett pozíció heti munkaideje 10 óra, melyet Pócza Kálmánnal, a projekt koordinátorával való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára. A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít.

Az Intézet vállalja:

  • A gyakornok számára egy kutató, mint mentor biztosítása, akivel napi kapcsolatban áll.
  • Aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése), az adott téma kutatói felé személyes közvetítés.
  • Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségek.
  • Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.
  • A gyakorlat teljesítésének igazolása a mentor ellenjegyzése nyomán, az igazgató által.

 

A pályázat jelentkezési feltételei (a pályázathoz csatolandó):

- Legfeljebb egy oldalas motivációs levél

- Önéletrajz

Előny:

- az Országgyűlés működésmódjának alapvető ismerete

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 17.

A pályázati anyagot elektronikus formában (egyetlen pdf fájlban) kérjük eljuttatni Dobos Gábor projektmunkatárs email címre: dobos.gabor@tk.mta.hu. A tárgyba kérjük, feltétlenül írják be: JUDICON gyakornok.

A hivatalos felhívás letölthető: [pdf]