Ígéretkutatás

A kutatás rövid neve

ÍGÉRETKUTATÁS

A kutatás teljes neve

Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014

A kutatás rövid leírása

A kutatási program fő célja annak megállapítása, hogy a magyarországi pártok (1) mennyiben tesznek világos, számon kérhető ígéreteket, (2) ezeket kormányra kerülve mennyire teljesítik, és (3) milyen tényezők befolyásolják a választási ígéretek egyértelműségét és végrehajtását. A program további ígéretkutatási projekteket is magában foglal.

A kutatás időtartama

2010-től várhatóan 2019-ig

Jellege

A PTI kiemelt, csoportos projektje

 

 

Kutatásvezető

Dobos Gábor

Részt vevő kutatók 

Farkas Xénia

Külső kutatók

Ferencz Kristóf (gyakornok), Makács István (gyakornok), Márkus Gergő (gyakornok), Matók Dániel (gyakornok), Pék Szabolcs (gyakornok), Poszpisek Árpád (gyakornok), Szabó Réka (gyakornok)

Honlap

 http://politologia.tk.mta.hu/valasztasi-igeretek-es-kormanyzati-teljesites-magyarorszagon

Kapcsolat

Dobos Gábor (dobos.gabor@tk.mta.hu)

Külső támogató

OTKA K 101401 (6.968 eFt)

Leírás

A „Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2010” kutatási projekt 2010-ben indult OTKA (K 101401) támogatással. A kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen a kapcsolat a pártok kampányígéretei és a tényleges kormánypolitika között, és – egy későbbi szakaszban arra is – hogy a kormányok teljesítménye hogyan hat a szavazói viselkedésre.

Másként megfogalmazva: vajon a pártok felelőtlenül ígérgetnek a választási kampány során, vagy éppen ellenkezőleg, betartják a kampányban, a választási programban foglaltakat? Vajon az állampolgárok a következő választás során figyelembe veszik azt, hogy a kormány betartotta-e az ígéreteit, vagy szavazatukat nem a múlt, hanem csakis az aktuális ígéretek befolyásolják?

A kutatás eredményeképpen pontosabb képet kaphatunk a kormánypolitika kiszámíthatóságáról, a kormányzást végző politikai vezetők autonómiájáról, azaz arról, hogy tevékenységük mennyiben követi a választói akaratot és mennyire van kitéve a szavazópolgárok ellenőrzésének. E kérdések megválaszolása segít abban, hogy többet tudjunk meg a demokrácia, a mindenkori kormánypolitika és a közpolitika minőségéről.

A kutatási projekt jelenlegi célja annak megállapítása, hogy a magyarországi pártok (1) mennyiben tesznek világos, számon kérhető ígéreteket, (2) ezeket kormányra kerülve mennyire teljesítik, és (3) milyen tényezők befolyásolják a választási ígéretek egyértelműségét és végrehajtását.

A kutatás első és második (OTKA által támogatott) fázisában sor került egyrészt az 1990-2014 közötti időszak választási ígéreteinek összegyűjtésére, másrészt szakirodalmi alapokra építve a kutatás módszertani keretének kialakítására és tesztelésére (a próbakutatás eredményeit az alábbi kiadvány mutatja be: LINK), illetve a próbakutatás tapasztalatai alapján az 1998-2010 közötti kormányzati ciklusok ígéretteljesítési gyakorlatának feltárására (az OTKA projekt eredményeit tartalmazó kötet elérhető itt: LINK).

A projekt harmadik fázisában gyakornokok bevonásával a korábban fel nem dolgozott kormányzati ciklusok (1990-1994, 1994-1998, 2010-2014) ígéretteljesítésének feltárása folyik.

Az ígéretkutatás projekt 2010 őszén indult és várhatóan 2019-ben zárul.