Kutatási célok

A Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014 kutatási projekt (rövid nevén „ígéretkutatás”) úttörő jellegű a magyar politikatudományban. Megvalósulásával új tudományos eredményeket várunk arról, hogy milyen a kapcsolat a pártok kampányígéretei és a tényleges kormánypolitika között, és – egy későbbi szakaszban – arról is, hogy a kormányok teljesítménye hogyan hat a szavazói viselkedésre. A kutatás eredményeképpen pontosabb képet remélünk a kormánypolitika kiszámíthatóságáról, a kormányzást végző politikai vezetők autonómiájáról, azaz arról, hogy tevékenységük mennyiben követi a választói akaratot és mennyire van kitéve a szavazópolgárok ellenőrzésének. E kérdések megválaszolása segít abban, hogy többet tudjunk meg a demokrácia, a mindenkori kormánypolitika és a közpolitika minőségéről.

A kutatási projekt jelenlegi célja annak megállapítása, hogy a magyarországi pártok
(1) mennyiben tesznek világos, számon kérhető ígéreteket,
(2) ezeket kormányra kerülve mennyire teljesítik, és
(3) milyen tényezők befolyásolják a választási ígéretek egyértelműségét és végrehajtását.

A projekt nyílt, arra törekszik, hogy az ígéretekkel kapcsolatos egyéb kutatásokat is ösztönözzön. Az ígéretkutatási projekt 2010 őszén indult, kötetek jelentetett meg a 2002-es választási kampánnyal kapcsolatos próbakutatásáról, jelenleg pedig a teljes körű adatgyűjtés szakaszában van.