Intézeti kötetek

Viharban kormányozni

Viharban kormányozni

Hajózás és politikai tevékenység metaforikus összekapcsolása a politikai gondolkodás legrégebbi toposzai közé tartozik. Míg Platón a politikai vezetés szükségességét, addig Oakeshott a politikában rejlő folyamatos bizonytalanságot, Tocqueville pedig a normál állapot és válsághelyzet közti különbséget szemlélteti a tengeri hajózás metaforájával. A politikai vezetőknek ugyanis időnként válsághelyzetekben kell helytállniuk. A Viharban kormányozni c. kötet ezt a problematikát ragadja meg, válság és politikai vezetés egy empirikus politikaelméletét fogalmazva meg. Míg a kortárs szakirodalom a politikai vezetők külső kihívásokra adott reakcióira fókuszál, addig jelen kötet szélesebb horizontot nyit. A válságok ugyanis ki is használhatók a vezetők részéről saját politikai céljaik érdekében, sőt, ugyanezen okból időnként maguk a vezetők azok, akik a nyugodt tengeren „vihart kavarnak”, azaz válságot generálnak. A kötet szerzői a fogalmi-elméleti keret kialakítását követően empirikus esettanulmányok segítségével mutatják be a válságkezelés, a válság diszkurzív értelmezése és a kreatív válsággenerálás példáit amerikai, japán, német, francia, olasz, portugál és magyar esetek elemzésével.

Ígéret, felhatalmazás, teljesítés

Ígéret, felhatalmazás, teljesítés

Soós Gábor: Ígéret, felhatalmazás, teljesítés

A Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014 kutatás arra vállalkozott, hogy egységes, tudományos módszertannal számba vegye minden eddigi magyarországi választás mérvadó pártjainak összes ígéretét, illetve felmérje, ezeket az ígéreteket milyen mértékben teljesítették a mandátumot hordozó kormányok. Jelen tanulmánykötet - amely a 2013-ban ugyanebben a sorozatban megjelent Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006 című kötet folytatása - az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében zajló ígéretkutatás újabb eredményeiről számol be.