Kiemelt kutatások

A közpolitika dinamikája Magyarországon – a Hungarian Comparative Agendas Poject

A kutatás célja, hogy empirikus kutatások sorában átfogó képet alkosson a hazai közpolitika-csinálás dinamikájáról. Az ilyen típusú kutatásokhoz hasonlóan azt feltételezzük, hogy a közpolitikai változás bekövetkeztét a döntés jelzi. A kutatás alapkérdése tehát: miért és hogyan születik meg egy közpolitikai döntés? A kutatás a közpolitikai változás megszakított egyensúly elméletére támaszkodik, amely nagy jelentőséget tulajdonít a közpolitikai agendák változásának: az agendák jelzik és bizonyos értelemben magyarázzák a változást. Az agendák vizsgálatára szerveződött egy nem formális nemzetközi együttműködés is, a Comparative Agendas Project (CAP), amelyhez a jelen kutatás keretében csatlakoztunk. A CAP módszertanát követve a kutatásban a törvényhozási és egyéb közpolitikai napirendek kódolt adatbázisainak összeállítása folyik.

Kutatásvezető: Boda Zsolt

Projektvezető: Sebők Miklós

Honlap: cap.tk.mta.hu

ESS – EUTE
Európai Társadalomtudományi Elemzések – European Social Survey

A kutatás célja a politikai értékekre és állampolgári attitűdökre vonatkozó nemzetközi adatfelvételi sorozat magyar stratégiai és minőségbiztosítási irányítása, továbbá az adatok politikatudományi feldolgozása.
Kutatás időtartama: 2001-től folyamatos.
Projektvezető: Róbert Péter
Bővebben

ÍGÉRETKUTATÁS 
Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014
A kutatási program fő célja annak megállapítása, hogy a magyarországi pártok (1) mennyiben tesznek világos, számon kérhető ígéreteket, (2) ezeket kormányra kerülve mennyire teljesítik, és (3) milyen tényezők befolyásolják a választási ígéretek egyértelműségét és végrehajtását. A program további ígéretkutatási projekteket is magában foglal.
Kutatás időtartama: 2010-től várhatóan 2014-ig
Projektvezető: Körösényi András               
Kutatásvezető: Soós Gábor
Bővebben