Bayer József

Bayer  József
CV letöltése Professor Emeritus (MTA TK PTI)
  • Osztály: Demokrácia- és Politikaelméleti Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, CSc
  • E-mail: bayer.jozsef@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 224-6700 / 5436
  • Épület: T (Emelet, szobaszám: 2. 40.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Politikaelmélet, nemzetközi kapcsolatok, globalizáció, média

Kiemelt publikációk

Populistische Politik in Ungarn. In Populismus an der Macht. Berlin. 2005.

Globalizáció, média, politika. In Bayer József – Bajomi-Lázár Péter (szerk.): Globalizáció, média, politika. Budapest: MTA PTI. 2005. 7-47.

EU-Accession and Hungarian Politics. In The Eastern Enlargement of the European Union. Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag. 2005. 53-74.

Globalizáció és politika. In Bayer József, Lévai Imre (szerk.): Globalizációs trendek. Budapest: MTA PTI. 2003. 80-104.

Jobboldali radikalizmus és populizmus. In Bayer József,  Kiss Balázs (szerk.): Trendváltozások. 2003. 253-281.

Szociáldemokraták útkeresése a globalizáció korában. In Útkeresések. Budapest: Napvilág. 2004.

Zur Entwicklung der politischen Kultur in Ungarn. In Erdödy G. (szerk.): Transformationserfahrungen. Zur Entwicklung der politischen Kultur in den EU-Kandidatenländern. Baden-Baden: Nomos. 2003.

Társadalom, politika, jogrend. (társszerkesztő: Kulcsár Kálmán) (A politikai rendszer átalakulásáról szóló fejezetek, 299-401.) Budapest: Kossuth Kiadó. 2003.

Projektek

European Social Survey – Európai társadalomtudományi elemzések. (Európai Társadalmak struktúrája, kulturális és politikai tagoltsága, értékorientációi – összehasonlító kutatás 27 európai ország részvételével).

NKFP - Rendszerváltás Magyarországon