Bódi Ferenc

Bódi Ferenc
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK PTI)
Kutatási területek

Önkormányzatok, helyi politika, helyi szociális ellátórendszer, válságindikátorok, területi differenciák mérhetősége

Kiemelt publikációk

Bódi, F. (2015) A LOSS dinamikus modellje. Párbeszéd. Vol. 2. No. 2. (22 pp.) http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/index/5

abstract: http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/absztrakt/559111b94b90d/hu

Bódi, F. & Fábián, G. & Fónai, M. & Kurkinen, J. & Lawson, R. T & Pietiläinen, H. (2014) Access to Services in Rural Areas: A Comparison of Finland and Hungary. Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. KG, Bremen, p. 315, ISBN: 978-3-86741-898-0

Bódi, F. (2014) Toward a dynamic theory of Local Organization of Social Services (LOSS) functioning. In. Bódi, F. & Fábián, G. & Fónai, M. & Kurkinen, J. & Lawson, R. T & Pietiläinen, H. (2014) Access to Services in Rural Areas: A Comparison of Finland and Hungary. Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. KG, Bremen, p. 315, ISBN:978-3-86741-898-0, pp. 4-26.

Bódi, F.& Farkas, J. & Horváth, Zs. (2014) Anomie as a thermometer of the crisis (experiment) – Social Capacity – phenomenon of the complex crisis. In. Bódi, F. & Fábián, G. & Fónai, M. & Kurkinen, J. & Lawson, R. T & Pietiläinen, H. (2014) Access to Services in Rural Areas: A Comparison of Finland and Hungary. Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. KG, Bremen, p. 315, ISBN:978-3-86741-898-0, pp. 149-172,

SYLFF – EGY SIKERTÖRTÉNET MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE FEJEZETEK A FIATAL VEZETŐK ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY HAZAI TÖRTÉNETÉBŐL

Local Organization of Social Services in Hungary Crises - Reaction - Changes

Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon (társszerző: Fábián Gergely). Debrecen: Debreceni Egyetem Kiadó. 2011.

Hol vannak a választók? (társszerző: Bódi Mátyás). Politikatudományi Szemle 2011/1. 51-74.

Helyi szociális ellátórendszer. Budapest: MTA PTI. 2008. 384 p.

A területfejlesztés útjai az Európai Unióban. Budapest: MTA PTI 2008. 298 p.

Önkormányzás és területpolitika (PhD-értekezés). Budapest: Agroinform Kiadóház. 2003.

Helyi szociális ellátó rendszer a vidéki Magyarországon. Budapest: Agroinform Kiadóház. 2001.

Sikeres helyi társadalmak Magyarországon (társszerk.: Bőhm A.). Budapest: Agroinform Kiadóház. 2000.

Still Crazy After All These Years (co-author: Fábián G., Giczey P.). Working Papers of Political Science, 1997/11. Budapest: Institute for Political Science of the Hungarian Academy of Sciences.

Projektek

Változások – Válságok – Válaszok (Helyi szociális ellátórendszerek alkalmazkodása Európa perem országaiban) OTKA 81667. sz. kutatás 2010-2014, MTA TK PTI.

Terület- és településfejlesztés társadalmasítása (INNOTARS 2008) 2008-2010, NKTH, MTA PTI.

Területpolitika helyi szociális ellátórendszert érintő döntéseinek hatása a vidéki helyi társadalmak (falvak és kisvárosok) népesség megtartó képességére és a helyi hatalom érdekérvényesítésére, MTA PTI, OTKA 2005-2008 (T48301).