Pócza Kálmán

Pócza Kálmán
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK PTI)
 • Osztály: Demokrácia- és Politikaelméleti Osztály
 • E-mail: pocza.kalman@tk.mta.hu
 • Telefonszám: +36-1-224-6700 / 5315
 • Épület: T (Emelet, szobaszám: 2. 34.)
Kutatási területek

Összehasonlító politikatudomány; parlamentarizmus; alkotmányozási eljárások; alkotmánybíróság;

Kiemelt publikációk

Idegennyelvű könyvek

 • , Kálmán (2014): Parlamentarismus und politische Repräsentation. Carl Schmitt kontextualisiert, Baden-Baden: Nomos Verlag, S. 312 [Pócza, Kálmán (2014): Parliamentarism and Political Representation in the Interwar Period Germany, Baden-Baden: Nomos Verlag, pp. 312]

 

 • Kálmán (2009): Das Verfahren der Universalisierung in der Ethik. Der Fall des Fanatikers mit der kantischen Moralität, VDM Verlag dr. Müller, Saarbrücken, S.115 [Pócza, Kálmán (2009): The Procedures of the Universalizing in the Ethics. The Case of the Suicidal Terrorist with the Morality of Kant, VDM Verlag dr. Müller, Saarbrücken, pp.115]

 

Szerkesztett idegen nyelvű kötetek

 • Bos, Ellen - Pócza, Kálmán (ed.) (2014): Verfassunggebung in konsolidierten Demokratien: Neubeginn oder Verfall eines Systems? Baden-Baden: Nomos Verlag, S. 384 [Bos, Ellen - Pócza, Kálmán (ed.) (2014): Constitution-Making in Consolidated Democracies: a New Beginning or Decay of a Political System, Nomos Verlag, Baden-Baden, pp. 384]

 

 • Ellen – Pócza, Kálmán (ed.) (2014): Rechtssyteme im Donauraum: Vernetzung und Transfer, Baden-Baden: Nomos Verlag, S. 244 [Bos, Ellen – Pócza, Kálmán (ed.) (2014): Legal Systems in the Danube Region: Interchanges and Transfers, Baden-Baden: Nomos Verlag, pp.244]

 

Magyar nyelvű könyvek

 • Pócza, Kálmán (2011): Emlékezetpolitika. Múltfeldolgozás és történelemtudomány Németországban 1945 után, Attraktor Kiadó, Budapest pp.125 [Pócza, Kálmán (2011): Coping with the Past. Vergangenheitsbewältigung and the German Historiography after 1945, Budapest, Attraktor Publisher, 2011, pp. 125]

 

Magyar nyelvű szerkesztett kötetek

 • Kálmán (ed.) (2002): Álmaink állama. Egy hatalmi centrum az ezredfordulón, Századvég Kiadó, Budapest, pp.207 [Pócza, Kálmán (ed.) (2002): The State of Our Dreams. A Centre of Power at the Beginning of the 21st Century, Századvég Publisher, Budapest, pp. 207]

 

 

Idegen nyelvű cikkek

 • Kálmán (2014): Direct Democracy as a Remedy? British Approaches Towards a Less Representative System, in: Schiller, Theo – Pállinger, Zoltán Tibor (ed.): Political Crisis in Europe - Direct Democratic Answers, Springer VS Verlag, Wiesbaden (forth.) [in English]

 

 • Kálmán (2014): Verfassunggebung und politische Kultur: britische und ungarische Beispiele, in: Bos, Ellen – Hansen, Heindrik – Pállinger, Zoltán Tibor: Politische Kultur in der Demokratie, Nomos Verlag, Baden-Baden (forth.)  [Pócza, Kálmán (2014): Constitution-Making Processes and Political Culture: British and Hungarian Examples, in:  Bos, Ellen – Hansen, Heindrik – Pállinger, Zoltán Tibor: Politische Kultur in der Demokratie, Nomos Verlag, Baden-Baden (forth.) ]

 

 • , Kálmán (2014): Konservativismus als Disposition. Ein normativer Ansatz aus mitteleuropäischer Perspektive, in: Bos, Ellen – Pállinger, Zoltán Tibor (hrsg.): Liebe zu alten Lastern oder Angst vor neuen Fehlern? Zur Lage des Konservativismus im 21. Jahrhundert, Nomos Verlag, Baden-Baden, pp. 44-64 [Pócza, Kálmán (2014): Conservatism as Disposition. A normative approach from Central European perspective. , in:  Bos, Ellen (ed.):  Love for Old Vices or Fear of New Mistakes? State of Conservatism in the 21th Century, Nomos Verlag, Baden-Baden, pp. 44-64.]

 

 • , Kálmán (2014): Verfassunggebung in feindseliger Atmosphäre mit einer Kompromisslösung am Ende? Text und Kontext des ungarischen Grundgesetzes, in: Bos, Ellen - Pócza, Kálmán (ed.) (2014): Verfassunggebung in konsolidierten Demokratien: Neubeginn oder Verfall eines Systems? Baden-Baden: Nomos Verlag, S.211-231 [Pócza, Kálmán (2014): Contitution Making in Hostile Atmosphere with a Compromise at the End? Text and Context of the Hungarian Fundamental Law, in: Bos, Ellen - Pócza, Kálmán (ed.) (2014): Constitution-Making in Consolidated Democracies: a New Beginning or Decay of a Political System, Nomos Verlag, Baden-Baden, pp. 211-231]

 

 • , Kálmán (2014): Britischer Parlamentarismus als Modell in Ungarn 1867-1914, Bos, Ellen – Pócza, Kálmán (ed.) (2014): Rechtssyteme im Donauraum: Vernetzung und Transfer, Baden-Baden: Nomos Verlag, S. 149-169 [Pócza, Kálmán: British Parliamentarism as a Model in Hungary 1867-1918, in: Bos, Ellen – Pócza, Kálmán (ed.) (2014): Legal Systems in the Danube Region: Interchanges and Trasfers, Baden-Baden: Nomos Verlag, pp. 149-169]

 

 • , Kálmán (2013): The Political Culture of Constitutionalism, Budapest: Donau-Institut Working Paper No. 42, pp. 16

 

 • , Kálmán (2012): Nationale Identität in den Präambeln der mitteleuropäischen Verfassungen, in: Masát, András - Bos, Ellen – Eckardt, Martina – Kastner, Georg - Wenger, David (hrsg.): Der Donauraum in Europa, Nomos Verlag, Baden-Baden, pp.117-129 [Pócza, Kálmán (2012): National Identity in the Preambles of the Constitutions in Central Europe, in: Bos, Ellen – Wenger, David – Hansen, Heindrik (hrsg.): Der Donauraum in Europa, Nomos Verlag, Baden-Baden, pp.117-129]

 

 

 

Fejezetek magyar nyelven

 • Pócza, Kálmán (2014): Konzervativizmus és alkotmányozás. Brit és magyar megközelítések, in: Nagy Levente (szerk.): Konzervativizmus ma, Csokonai Kiadó, Debrecen, (megjelenés alatt) [Pócza, Kálmán (2013): Conservatism and Constitutionalism: British and Hungarian Approaches in: Nagy, Levente (ed.): Conservatism today, Csokonai Kiadó, Debrecen, (forth.)]

 

 • Kálmán (2014): A parlamentarizmus kritikája, in: Techet Péter-Varga Csaba (szerk.): Kortársunk-e Carl Schmitt?, PPKE JÁK, Budapest, (megjelenés alatt) [Pócza, Kálmán (2013): Critique of Palriamentarism, in: Techet Péter-Varga, Csaba: Is Carl Schmitt Our Contemporary?, Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Legal Studies . (forth.)]

 

 

 • Kálmán (2012): Alkotmányozási eljárások összehasonlító elemzése, in: Körösényi András-Jakab András: Alkotmányozás itt és másutt, MTA PTI/Új Mandátum Kiadó, pp. 118-147 [Pócza, Kálmán (2012): Comparative Analysis of Constitution-Making Processes, in: Körösényi, András- Jakab, András: Constitution Making Here and in the World, Institute for Political Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, Új Mandátum Kiadó, pp. 118-147]

 

 • Kálmán (2002): Az állam semlegességéről, in: Pócza Kálmán (ed.): Álmaink állama. Egy hatalmi centrum az ezredfordulón, Századvég Kiadó, Budapest, 2002, pp.160-191 [Pócza, Kálmán (2002): On the Neutrality of the State, in: Pócza, Kálmán (ed.) (2002): The State of Our Dreams. A Centre of Power at the Beginning of the 21st Century, Századvég Publisher, Budapest, pp. 160-191]

 

 

Paperek

 • Pócza, Kálmán (2014): Politika és Alkotmánybíróság: a Bundesverfassungsgericht létrejötte, in: Külügyi Szemle, 2014/1, pp. 111-131 [Pócza, Kálmán (2014): Politics and Constitutional Court: the Creation of the Bundesverfassungsgericht, in: Hungarian Foreign Policy Review, 2014/1 pp. 111-131]
 • Pócza, Kálmán (2013): A kormányzás angol mintája, in: Politikatudományi Szemle, 2013/1, pp.47-67 [Pócza, Kálmán (2013): The British Model of Parliamentary Government, in: Hungarian Review of Political Science, 2013/1 pp.47-67]
 • Pócza, Kálmán (2012): Alkotmányozás Magyarországon és az Egyesült Királyságban, Kommentár, 2012/6, pp. 35-51  [Pócza, Kálmán (2012): Constitution Making in the United Kingdom and Hungary, in: Kommentár, 2012/6, pp. 35-51]
 • Pócza, Kálmán (2011): Miként alkotmányozunk? Az alkotmányozás módja komparatív szemszögből, in: Politikatudományi Szemle 2011/3, pp. 103-130 [Pócza, Kálmán (2011): How Do We Make a Constitution? Constitution-making Processes in Comparative Perspective, in: Hungarian Review of Political Science, 2011/3, pp. 103-130]
 • Kálmán (2011): Schmitt, Rousseau és a politikai közösség alapja, Filozófiai Szemle 2011/2, pp.56-74 [Pócza, Kálmán (2011): Schmitt, Rousseau and the Foundation of the Political Community, in: Hungarian Review of Philosophy 2011/2 pp. 56-74]

 

 • Kálmán (2011): Carl Schmitt a parlamentarizmusról, in: Világosság, 2010/3, pp. 129-138 [Pócza, Kálmán (2010): Carl Schmitt on Parliamentarism, in: Világosság, 2010/3, pp.129-138 ]

 

 • Kálmán (2010): Hogyan (ne) készítsünk alkotmányt? A konzervatív eljárások védelmében, in: Kommentár, 2010/6, pp. 58-68 [Pócza, Kálmán (2010): How Should(n’t) We Make a Constitution? In Defense of Conservative Procedures, in: Kommentár, 2010/5, pp. 58-68]

 

 • Kálmán (2010): Carl Schmitt és a politikai reprezentáció problémája, in: Phronesis – Politikafilozófiai folyóirat, 2010/2, pp.23-30 [Pócza, Kálmán (2010): Carl Schmitt and the Problem of Political Representation, in: Phronesis, 2010/2, pp. 23-30 ]

 

 • Kálmán (2010): Brit lépések a közvetlen demokrácia felé, in: De iurisprudentia et iure publico, 2010/3-4, pp.155-165 [Pócza, Kálmán (2010): British Approaches to Direct Democracy, in: De iurisprudentia et iure publico, 2010/3-4, pp.155-165]

 

 • Kálmán (2007): Minden különút véget ér egyszer? Heinrich August Winkler: Németország története I-II, in: Korall, 2007/27, pp.225-233 [Pócza, Kálmán (2007): Every Sonderweg Comes to an End Once? Heinrich August Winkler and the History of Germany, in: Korall, 2007/27, pp.225-233]

 

 • Kálmán (2004): Politika, morál és történetírás a II. világháború utáni Németországban, in: Korall, 2004/15-16, pp. 145-179  [Pócza, Kálmán (2004): Politics, Morality and Historiography after 1945 in Germany, in: Korall, 2004/15-16, pp.145-179]

 

 • Kálmán (2004): Francois Furet történelemszemlélete, in: Valóság, 2004/4, pp.71-84 [Pócza, Kálmán (2004): On the Historiography of Francois Furet, in: Valóság, 2004/4, pp.71-84]
Projektek

A hatalommegosztás és intézményei összehasonlító perspektívában

Aktuális kézirat