A hatalmas eléri, amit akar

A hatalmas eléri, amit akar?

Műhelykonferencia

2014. december 12., 12 óra

MTA TK PTI

1014 Budapest, Országház utca 30. I. em. PTI tanácsterem

 

Az MTA TK PTI politikai diskurzuselméleti kutatócsoportja műhelykonferenciát szervez, amelynek témája a politikai realizmus néhány klasszikus szerzőjének gondolkodása.

 

A kérdés, amelyet az előadások körüljárnak, az lesz, hogy milyen értelemben is beszélhetünk egyik vagy másik szerzők vagy eszmetörténeti korszakok kapcsán realizmusról. A tét nem csupán az, hogy mennyire egységes a realizmus elmélete, hanem, hogy minek is kell elsősorban tekintenünk a politikai realizmust: eszmetörténeti hagyománynak, elméletnek, esetleg az emberi természet tudományának? S nem utolsósorban: az is fontos kérdés, hogy mi a jelenkori politikaelmélet számára a realizmus relevanciája.

 

Előzetes program:

12.00 -13.00 Antik és keresztény perspektívák

Illés Gábor (MTA TK PTI): Thuküdidész Peloponnészoszi háborúja: a politikai realizmus kezdete?

Zászkaliczky Márton (SZTE BTK): A bűnbeesés és az állam genealógiája

 

kávészünet

 

13.15 -14.45  

Szűcs Zoltán Gábor (MTA TK PTI): Machiavelli, a vonakodó strukturalista

Tóth Gergely (ELTE BTK): David Hume

Pap Milán (NKE): Karl Marx mint realista politikai elemző. Látszat és lényeg Marx kései politikai írásaiban

 

kávészünet

 

15. 00-16.00

Meszerics Tamás (EP, CEU): Raymond Aron

Körösényi András (MTA TK PTI): Schumpeter

 

kávészünet

 

16.15-17.15

Dési György (Corvinus): Bertrand de Jouvenel és politikai realizmus: egy lehetséges olvasata

Gyulai Attila (MTA TK PTI): Hans Morgenthau és a politikai

 

 

kávészünet

 

17.30-18.30

Lánczi András (Corvinus): Kortárs viták a realizmusról

Mándi Tibor (ELTE ÁJK): Modern angolszász realisták