Studies in Political Science

A Studies in Political Science/ Politikatudományi Tanulmányok az MTA TK Politikatudományi Intézetének elektronikus publikációs sorozata. A sorozatban megjelenő kötetek saját ISBN számot kapnak, tehát önálló publikációnak minősülnek. Az egyes kötetek a sorozat borítójával, az Intézet honlapján kerülnek publikálásra. A sorozatért és az egyes kötetekért az MTA TK Politikatudományi Intézet igazgatója felel.

A sorozat szerkesztője

Szabó Gabriella (szabo.gabriella@tk.mta.hu) és Oross Dániel (oross.daniel@tk.mta.hu).

Angol nyelvű kézirat esetén Makszin Krisztin (makszin.krisztin@tk.mta.hu). 

Náluk kell jelentkezni a kiadásra szánt művel. A lektorálást magyar nyelvű kötet esetén a sorozat szerkesztői, vagy az általuk felkért szakértő végzi. Idegen nyelvű kötet esetén a sorozatszerkesztők a kötet szerzőjével együttműködve keresnek idegen nyelvi lektort.

A publikációs követelményekről itt olvashat.

 

Az aktuális köteteink:

No. 1. (2017)

Kiss Balázs (szerk.): A polarizáció évei. Politikai kommunikáció Magyarországon, 1997 – 2006.

No. 1. (2016)

Kiss Balázs (szerk.): Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990 – 1997. Tanulmányok egy korszak kommunikációs jellegzetességeiről.

No.2. (2015)

Pál Gábor: A vitathatóság keretei: a gyűlöletbeszéd fogalmának jelentésmezői és a kérdéskör metaforizációja a magyar politikai diskurzusban

No.1. (2015)

Szabó Gabriella (szerk.): Politika az intézményeken túl.

No.3. (2014)

Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: Értékválasztás 2014.

No.2. (2014)

A. Gergely András: Struktúrafordulók. Üdvözlőkötet Róbert Péter 60. születésnapjára.

No.1. (2014)

Bene Márton: Békemenet és médiadiskurzus.

A korábbi kötetek:

No.1. (2010)
Közösség és közélet
Szerkesztette Utasi Ágnes

No.2. (2010)
Agricultura y proyectificación en Argentina
Redactores: Mónica Bendini – María Belén Alvaro – Norma Graciela Steimbreger

No.3. (2010)
Climate Change and Local Governance
Alternative approaches to influencing household energy consumption. A comparative study of five European regions.
Edited by Nick Gotts and Imre Kovách

   No.4. (2010)
   Árnyékban
   Az európai parlamenti választási kampányok elemzése
   Szerkesztette Mihályffy Zsuzsanna és Szabó Gabriella

No.5. (2010)
Csurgó Bernadett – Kovách Imre – Légmán Anna– Megyesi Boldizsár:
Éghajlatváltozás és helyi kormányzás
A lakossági energiafogyasztás befolyásolásának kormányzati lehetőségei Hajdú-Bihar megyében és öt európai kistérségben

     Vol. 2. No.1. (2012)
     Közösségi és közéleti aktivitás
     Vizsgálat három ország hét magyar kistelepülésén
     Szerkesztette Utasi Ágnes

Vol. 2. No. 2. (2012)
Pál Gábor
A gyűlöletbeszéd fogalma a politikai vitákban. Értelmezések és alkalmazások
Két eset a 2000-es évekből

   Vol. 3 No. 1 (2013)
   Bayer József
   Studies in Political Culture/Studien zur politischen Kultur