Korábbi kutatások

MAGYAR POLITIKAI RENDSZER

Magyar politikai rendszer könyvprojekt

Projektvezető: Körösényi András

2015-ben a könyv megjelent, a projekt lezárult.

A rendszerváltás után negyedszázaddal egy áttekintő, szisztematikus kötet írását tervezzük a magyar politikáról. A kötet a korábbi Magyar politikai rendszer (Körösényi 1998; Körösényi-Tóth-Török 2003) könyv tematikáját követi. A hazai politikatudomány szakmai fejlődése, a magyar kormányzati rendszer és politika egyes részterületeiről megjelent hazai és nemzetközi munkák és kutatások sokasága után átfogó igényű kutatást tűzünk célul. A magyar politikai rendszerről szóló kutatással több célt tűzünk ki. Az egyik az egyes részterületek (pl. kormány, Alkotmánybíróság) működésének, belső szabályainak és politikai törvényszerűségeinek leírása és elemzése. A másik célunk, hogy vizsgáljuk az egyes területek közti összefüggéseket, a politikai rendszer három nagyobb dimenziója között kialakult kölcsönhatásokat. Harmadszor, a magyar politikai rendszer e szűkebb megközelítése mellett hangsúlyosabban kívánunk foglalkozni annak „társadalmi” vagy ha úgy tetszik, szociológiai beágyazottságával. Negyedszer, szeretnénk túllépni a szűkebb magyarországi megközelítésen két vonatkozásban is. Az egyik, hogy noha nem kifejezetten nemzetközi összehasonlító kutatást tervezünk, az összehasonlító szempontot mindvégig érvényesíteni kívánjuk. A másik, hogy a magyar politikát és kormányzati rendszert európai és nemzetközi horizontba kívánjuk helyezni.  Az egyes fejezeteket a téma specialistái saját kutatásaikra támaszkodva írják. Bővebben.

GENERÁCIÓS KONFLIKTUSOK
A társadalmi öregedés politikatudománya. Politikai konfliktusok generációs metszetben
Kutatásvezető: Kiss Balázs
A program célja a társadalmi öregedés politikatudományának megteremtése általában, továbbá egyes vonatkozó kutatási kérdések megválaszolása. A program négy kutatásból áll:
1. Politikai konfliktusok generációs sajátosságai
2. Generációk politikai szocializációja, gondolkodása, viselkedése
3. A generációk politikai konstrukciói és identitása
4. A generációk és a jóléti állam körüli politikai viták
Bővebben >>
 

KORMÁNYALAKÍTÁS
Kormányalakítás és koalíciós pártösszetétel Magyarországon, 1990-2010
A kutatás során arra kerestem a választ, hogy a választói akarat, a pártok programtávolsága, és az intézményi környezet (eljárási szabályok, államfő) mennyiben magyarázzák a kormányalakítást és a pártösszetételt. A kutatási eredmények alapján az a következtetés vonható le, hogy ezek a elméletek és magyarázatok meglehetősen gyengén teljesítenek, az esetek körülbelül negyedét-ötödét magyarázzák, és még a legjobb esetben (intézményi környezet) is, a felét sem. A konklúzió alapján megpróbálok egy tentatív magyarázatot adni, amely szerint a kormányalakítást jobban magyarázza a politikusi autonómia, és a pártösszetételt a politikusok egymásra irányuló politikai percepciója határozza meg, amelyet a bal-jobb irányít.
Bővebben >>


RETORIKAI ÍGÉRETEK
Retorikai ígéretek modul a Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014 projekt keretében
A modul célja a kutatás során azonosított egyik ígéretcsoport, a retorikai ígéretek szerepének értelmezése a kutatás általános elméleti keretei között.
Bővebben >>


VEZETÉS ÉS DEMOKRÁCIA
A politikai vezetés fogalma a demokrácia- és politikaelméletben
A kutatás politikaelméleti síkon a politikai vezetés fogalmával, egy speciálisabb demokráciaelméleti síkon a politikai vezetés és a képviseleti demokrácia viszonyával foglalkozik.
Bővebben >>


A MAGYAR MÉDIATÖRVÉNY VITÁJA
A magyar médiatörvény 2010-es és 2011-es európai vitájának az elemzése
A kutatásban a 2010 nyarán elindított magyar médiaszabályozás jogalkotási folyamatának európai vitáját kísérjük végig. A kutatás során világossá vált, hogy a megosztó ügyek valódi nyilvánosságot teremthetnek európai szinten is. A részt vevő felek kommunikációs aktusainak adatbázisba rendezésével leírhatóvá váltak a domináns álláspontok, amelyek értelmezésében kevéssé eligazítóak a nemzeti keretek, illetve a hagyományos politikai bal-jobb kategóriák.
Bővebben >> 

Generációs konfliktusok 

Kiss Balázs

Bővebben >>

European Social Survey (ESS; www.europeansocialsurvey.org) » www.esshu.hu
Magyar partner az MTA Szociológiai Kutatóintézete

LAGging behind or LEADER in Local Democracy? An assessment of LEADER-type development projects as a tool for democratic integration in the contested countryside (2010–2011)
Finnish Ministry of Agriculture and Forestry, projektvezető: Kovách Imre

Scientific Indicators of Confidence in Justice: Tools for Policy Assessment, EURO JUSTIS (2008-2011)
» www.eurojustis.eu, EU-FP7, projektvezető: Boda Zsolt

Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities, GILDED (2008-2011) » www.gildedeu.org, EU-FP7, projektvezető:Kovách Imre

Work and Life Quality in New and Growing Jobs, WALQUING (2008-2012), EU-FP7, projektvezető Tóth András

 

MCM dynamics—The dynamics of pro- and anti-immigrant movements in Italy and Spain (2011–2014),
EU-FP7 People, projektvezető: Andits Petra

SODIPER – Social Dialogue and Participation Strategies nt he Global Delivery Industry: Challenging Precarious Employment Relations (2011)
European Commission, projektvezető Neumann László

Választási akarat és kormányzati teljesítmény modellezése és mérése
Körösényi András, Alapítvány a Távközlési és Telematikai Felsőoktatásért (2010-2011)

A magyar pártfejlődés történeti kontextusban
Csizmadia Ervin,OTKA (2011-2013)

A politikai vezetés fogalma a demokrácia- és politikaelméletben
Körösényi András, OTKA (2008–2011)

Változások - Válságok - Válaszok (Helyi szociális ellátórendszerek alkalmazkodása)
Bódi Ferenc, OTKA (2010–2015)

A demokratikus politikai kultúra pillérei (Magyarország nemzetközi összehasonlításban)
Simon János, OTKA (2010–2013)

Stabilizálódtak-e a kelet-közép-európai demokráciák? Komparatív politikatudományi elemzés
Fricz Tamás, OTKA (2011-2014)

A magyar politikai elit 2009
Kovách Imre, OTKA (2009–2013)

Magyarországi politikai pártok lexikona 1846–2006. Parlamenti választáson jelöltet állító pártok.
Vida István, OTKA (2009-2014)

A közösségi kapcsolatok igénye - a demokrácia megújításának esélye
Utasi Ágnes,OTKA (2008-2012)

Választási kampányok 2009-2010
Kiss Balázs, OTKA (2008-2012)

A politika orientációs kerete: A szemantika szerepe a politikai intézmények formálódásában
Brunczel Balázs, OTKA (2010–2013)

 

Lezárt kutatások, projektek 2003-2010